Met meer dan 25 jaar ervaring, als basis de accountancy, gevolgd door financieel managementposities in zowel beursgenoteerde als de grotere MKB bedrijven, zijn wij uitstekend in staat in uw tijdelijke personeelsbehoefte te voorzien. Wij zijn uw businesspartner die in staat is binnen zeer korte tijd, met een uitstekend gevoel voor organisatiesensitiviteit, in crisissituaties een juiste financiële sturing aan uw organisatie te geven. Te denken valt aan:


• Ondersteuning bij extra drukte tijdens oplevering van financiële cijfers, fusie of reorganisatie.

• Het (tijdelijk) vervangen van lijn- en stafmedewerkers.

• Implementeren van een nieuwe projectadministratie.

• Het opzetten van het managementinformatie systeem.

• Beschrijven en inrichten van de administratieve organisatie.

• Vorm geven aan planning en control.

• Het samenstellen van jaarrekeningen.

• Ondersteuning bij de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem.


Ondernemers worden in de huidige tijd geconfronteerd met veel veranderingen. De kunst is om tijdig in te spelen op de uitdagingen die vanuit de markt uw business beïnvloeden.


Een goede senior financial is in staat met u mee te denken, maar ook met adequate rapportages een goed inzicht te bieden in de kansen die er voor uw onderneming liggen.


Door middel van een goede inschatting van risico's, kan een goed beeld worden gevormd van krachten die het voortbestaan van een onderneming kunnen bedreigen. Gerichte adviezen dragen bij aan een volwassen risk management functie.

© 2016-2020 Van der Zwet Interim Financials b.v.